Dobrodošli na spletni strani o postaršenju

Postaršeni otrok...

  • je izpostavljen temam, vsebinam, znanju, ki spadajo v svet odraslih
  • je nadomestni partner, tolažnik in prijatelj svojim staršem
  • skrbi za fizično ali mentalno bolnega starša
  • njegove odgovornosti presegajo zmožnosti otroka
  • z njim se ravna kot z odraslim
  • obrnjena navezanost – namesto da bi odrasel zrcalil in se odzival na temeljne potrebe otroka, otrok zrcali in skuša zadovoljiti potrebe odraslega
  • je nadomestni starš svojim mlajšim bratom in sestram

Otrok postane postaršen, ko začne skrbeti za mamo, očeta ali kar oba starša.

Staršem lahko pomaga pri čisto funkcionalnih zadolžitvah – pospravlja, kuha, neguje obolelega starša, skrbi za mlajše brate in sestre. To obliko skrbi imenujemo instrumentalno postaršenje. Za mamo ali očeta lahko skrbi, tudi tako, da nudi čustveno oporo – posluša, tolaži, svetuje ali posreduje med sprtima staršema. Ko starša, ki se medsebojno ne razumeta v njem poiščeta čustveno bližino, ki jo pogrešata drug pri drugem, govorimo o čustvenem postaršenju. Sorodni izrazi so še nadomestno partnerstvo in čustveni incest.

Raziskave in klinična praksa nakazujejo, da ima lahko čustveno postaršenje resne posledice za posameznikovo psihično zdravje in sposobnost sklepanja zdravih in zadovoljujočih medosebnih odnosov v odraslosti. Kot odrasli se pogosto identificirajo kot skrbniki in v odnosih predvsem skrbijo za druge, pri čemer pozabljajo nase. Težko se sprostijo in si dovolijo biti igrivi, življenje vidijo skozi obveznosti, ki jih je potrebno izpolniti.

Urok postaršenja lahko presežemo ko v polnosti začutimo, sprejmemo in slišimo svojega notranjega otroka. Prepoznamo njegove potrebe in želje, ki so ostale globoko zamrznjene. Kaj smo si želeli ko smo odraščali, kaj smo takrat potrebovali? Kaj lahko danes naredimo zase, česar kot otroci nismo zmogli? Pot do sebe nam lahko olajša varen pristen odnos, ki ga lahko ponudi terapevtski proces.

Vsebina

O meni

Vid Lutman, mag. ZDŠ, terapevt stažist ZDT, doktorski kandidat

Pozdravljeni, ime mi je Vid Lutman. Sem magister zakonskih in družinskih študijev in zakonski in družinski terapevt stažist. Po inovativnem terapevtskem modelu Relacijske družinske terapije pomagam posameznikom, parom in družinam, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v stiski. Na kratko, sem nekdo, ki ljudem pomaga razvijati bolj zdrave in izpolnjujoče odnose.

Med študijem in kliničnim delom sem razvil posebno zanimanje in afiniteto za delo s posamezniki, ki so odraščali kot nadomestni partnerji svojim staršem in se v odraslosti soočajo s težavami v intimnih odnosih. Področja, ki so mi v največji izziv, so postaršeni otroci, čustvena zloraba, čustveno zanemarjanje ter strah pred bližino in intimnostjo.

Empirična raziskava o postaršenju

Lepo vabljeni k reševanju spletne ankete s čimer boste sodelovali v znanstveni raziskavi na temo postaršenja v otroštvu in njegovih posledic za posameznikovo življenje v odraslosti, ki poteka v sklopu doktorske disertacije avtorja Vida Lutmana. Edini pogoj za sodelovanje je polnoletnost.

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo približno 15 do 20 minut. S sodelovanjem boste dobili vpogled v vaše čustveno doživljanje in pripomogli k razvoju znanstvenega raziskovanja. Izpolnjevanje je popolnoma anonimno in zaupnost je zagotovljena.