Kaj je postaršenje?

Postaršenje lahko v osnovi opredelimo kot pojav ali proces v družini, v katerem otrok prevzame skrb za čustvene in /ali logistične potrebe svojih staršev ali celotne družine, pri čemer se je prisiljen odpovedati lastnim pristnim potrebam.

Pri postaršenju gre za naraven proces, ki je prisoten tudi v družinah z zdravimi razmejitvami in nima nujno negativnih posledic za otroke in mladostnike. V primerih, ko so obveznosti, ki jih otroci prevzemajo, primerne njihovi starosti in stopnji razvoja, lahko pri otroku spodbudijo razvoj sočutja, skrbi za druge in odgovornosti. Pri tem je izjemno pomembno, da starši pozitivno vrednotijo otrokov trud in mu nudijo vso potrebno oporo. S tem hierarhija v družini ni porušena, saj odgovornost nosijo starši.

Postaršenje postane problematično in škodljivo za otrokov razvoj, ko so otroci in mladostniki porinjeni v opravljanje nalog, ki resno presegajo njihove razvojne zmožnosti, in so pri tem prepuščeni sami sebi. Starši jemljejo njihov trud kot samoumeven in se za potrebe otrok ne zmenijo. Na ta način se starši odrečejo svoji vlogi in starševsko odgovornost prenesejo na otroka. V takšnih primerih je družinska hierarhija povsem porušena.

Ko postane zamenjava vlog med staršem in otrokom dolgotrajen proces, postane postaršenje škodljivo za otrokov razvoj, saj je otrok čustveno, fizično in psihično oropan starševske pozornosti, nege, zaščite in možnosti za razvoj varne navezanosti. Postaršena vloga lahko postane del otrokove identitete in vztraja zelo dolgo, tudi v odraslosti, ko se posameznik identificira kot nekdo, ki skrbi za druge.

Več o postaršenju

Vljudno vabljeni k sodelovanju v raziskavi

Lepo vabljeni k reševanju spletne ankete s čimer boste sodelovali v znanstveni raziskavi na temo postaršenja v otroštvu in njegovih posledic za posameznikovo življenje v odraslosti, ki poteka v sklopu doktorske disertacije avtorja Vida Lutmana. Edini pogoj za sodelovanje je polnoletnost.

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo približno 15 do 20 minut. S sodelovanjem boste dobili vpogled v vaše čustveno doživljanje in pripomogli k razvoju znanstvenega raziskovanja. Izpolnjevanje je popolnoma anonimno in zaupnost je zagotovljena.