Želite izvedeti več?

Postaršenje je v našem prostoru še precej nenaslovljeno, posledično naletimo tudi na pomanjkanje tovrstne literature v slovenskem jeziku.

V nadaljevanju lahko najdete seznam izbrane literature, ki naslavlja fenomen postaršenja. Prevladujejo dela v angleškem jeziku.

Priporočena literatura

  • Adams, Kenneth M. 2013. Po tihem zapeljani: Ko si starši naredijo otroke za partnerje. Ljubljana: Modrijan.
  • Chase, Nancy D. 1999.  Burdened Children: Theory, Research and Treatment of Parentification. London, New Delhi: Sage Publications.
  • Gibson, Lindsay C. Adult children of Emotionally Immature Parents. Oakland, New Harbinger Publications.
  • Jurkovic, Gregory J. 1997. Lost Childhoods. The Plight of the Parentified Child. London and New York: Routledge.
  • Love, Patricia in Jo Robinson. 1990. The Emotional Incest Syndrome: What to Do When a Parent’s Love Rules Your Life. New York, Toronto, London, Sydney, Auckland: Bantam Books.